KETVIRTĄ KARTĄ SERTIFIKUOTA LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO VADYBOS SISTEMA, PATVIRTINANT JOS ATITIKTĮ ISO 9001:2015 STANDARTO REIKALAVIMAMS

Spalio 5–6 d. vyko Lietuvos statistikos departamento vadybos sistemos sertifikavimo auditas, kuris patvirtino sistemos atitiktį tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001:2015 reikalavimams. Auditą atliko ir atitiktį standartui įvertino tarptautiniu mastu pripažintos sertifikavimo įstaigos „Bureau Veritas Lit“ auditoriai. Audito komanda nustatė, kad Lietuvos statistikos departamentas sėkmingai įgyvendino pokyčius, susijusius su perėjimu prie sertifikavimo pagal ISO 9001:2015 versiją.

Sertifikavimo sritis – statistikos darbų (tyrimų) organizavimas, statistinės informacijos rengimas ir sklaida.

Atitiktį ISO 9001 standarto reikalavimams patvirtinantis sertifikatas Lietuvos statistikos departamentui įteikiamas jau ketvirtą kartą. Pirmą kartą institucijos vadybos sistema buvo sertifikuota 2007 m. pagal tuo metu galiojusią ISO 9001:2000 standarto versiją.

Kaipstipriosios Lietuvos statistikos departamento vadybos sritys įvardijamas pozityvus vadovybės požiūris į kokybės vadybos sistemos svarbą ir reikalingumą, įsipareigojimas kokybei; dėmesys visoms statistine informacija suinteresuotosioms šalims; mažinama administracinė našta duomenų teikėjams; aukšta personalo kompetencija; nuolatinis kokybės vadybos sistemos tobulinimas; taikytinų norminių reikalavimų identifikavimas ir jų vykdymas bei sėkmingas tarptautinis bendradarbiavimas.

Lietuvos statistikos departamentui įteiktas sertifikatas patvirtina, kad jo vadybos sistema atitinka minėto standarto nuostatas, plėtojant, rengiant ir skleidžiant statistinę informaciją pagal tarptautinius ir nacionalinius reikalavimus. Tuo pačiu metu jis įrodo, kad įdiegta kokybės vadybos sistema sukuria tinkamas sąlygas nuolat gerinti vartotojams teikiamų paslaugų kokybę, tenkinti ne tik šiandieninius vartotojų poreikius, bet ir orientuotis į jų būsimus lūkesčius, tuo pačiu didinant veiklos procesų efektyvumą ir valdant rizikas juose.

(Daugiau informacijos apie Lietuvos statistikos departamento veiklos kokybės vadybą galima rasti skyriuje Veiklos sritys –> Kokybės vadyba).

EUROPOS STATISTIKOS DIENA

Spalio 20–21 d. Budapešte vyksta antroji Europos statistikos konferencija, kurioje Europos statistikos metodologai, rengėjai ir vartotojai aptaria augantį statistinės informacijos poreikį, dalijasi gerąja patirtimi ir idėjomis rengiant ir skleidžiant oficialiąją statistiką.

2016-ųjų ruduo Lietuvos statistikos departamente gausus renginių, skirtų Europos statistikos dienos progai, Verta paminėti sėkmingo bendradarbiavimo su Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytojais ir studentais rezultatą – kūrybines statistikos ir dizaino dirbtuves, skirtas skatinti jaunimą naudoti statistiką mokymosi ir darbo procese. Kartu su VDU mokslininkais organizuojama konferencija, skirta gyventojų surašymų apžvalgai, naudingų patiems statistikams įžvalgų tikimasi iš apskritojo stalo diskusijos „Manipuliavimas statistika. Lengva meluoti naudojant statistiką, sunku sakyti tiesą be jos (Andrejs Dunkels)“, kurioje dalyvaus analitikai, žurnalistai, verslininkai, akademinės bendruomenės atstovai.

Daugiau apie Europos statistikos dieną – Eurostato pranešime ir specialiai sukurtoje skiltyje.