EUROPOS STATISTIKOS DIENA

Spalio 20–21 d. Budapešte vyksta antroji Europos statistikos konferencija, kurioje Europos statistikos metodologai, rengėjai ir vartotojai aptaria augantį statistinės informacijos poreikį, dalijasi gerąja patirtimi ir idėjomis rengiant ir skleidžiant oficialiąją statistiką. Skaityti toliau

Atliekų statistika

perdirbimas

Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros “Eurostat“ duomenimis, visoje ES vienam asmeniui 2012 metais teko 492 kg komunalinių atliekų, o perdirbama buvo 486 kg komunalinių atliekų vienam asmeniui. Šios komunalinės atliekos buvo apdorojamos įvairiais būdais: 34 proc. užkasamos, 24 proc. deginamos, 27 proc. perdirbtos ir 15 proc. kompostuojamos. ES žymiai padidėjo perdirbtų ar kompostuotų komunalinių atliekų dalis – nuo 18 proc. 1995 metais iki 42 proc. 2012 metais.

Skaityti toliau

Statistika atskleidžia problemas

construction_workerNuo 2008 m. politikos formuotojams labiausiai ramybės neduoda, be abejonės, sparčiai augantis jaunimo nedarbas. Tačiau nuo krizės smarkiai nukentėjo ir žemos kvalifikacijos suaugusieji. Jų nedarbo lygis yra didžiausias visoje Europoje. Neseniai Cedefop atliktame tyrime patvirtinama, kad mokymo darbo vietoje programos, jeigu jos yra tinkamai pritaikytos ir sukurtos, gali patenkinti specifinius šios grupės poreikius. Skaityti toliau