KETVIRTĄ KARTĄ SERTIFIKUOTA LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO VADYBOS SISTEMA, PATVIRTINANT JOS ATITIKTĮ ISO 9001:2015 STANDARTO REIKALAVIMAMS

Spalio 5–6 d. vyko Lietuvos statistikos departamento vadybos sistemos sertifikavimo auditas, kuris patvirtino sistemos atitiktį tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001:2015 reikalavimams. Auditą atliko ir atitiktį standartui įvertino tarptautiniu mastu pripažintos sertifikavimo įstaigos „Bureau Veritas Lit“ auditoriai. Audito komanda nustatė, kad Lietuvos statistikos departamentas sėkmingai įgyvendino pokyčius, susijusius su perėjimu prie sertifikavimo pagal ISO 9001:2015 versiją.

Sertifikavimo sritis – statistikos darbų (tyrimų) organizavimas, statistinės informacijos rengimas ir sklaida.

Atitiktį ISO 9001 standarto reikalavimams patvirtinantis sertifikatas Lietuvos statistikos departamentui įteikiamas jau ketvirtą kartą. Pirmą kartą institucijos vadybos sistema buvo sertifikuota 2007 m. pagal tuo metu galiojusią ISO 9001:2000 standarto versiją.

Kaipstipriosios Lietuvos statistikos departamento vadybos sritys įvardijamas pozityvus vadovybės požiūris į kokybės vadybos sistemos svarbą ir reikalingumą, įsipareigojimas kokybei; dėmesys visoms statistine informacija suinteresuotosioms šalims; mažinama administracinė našta duomenų teikėjams; aukšta personalo kompetencija; nuolatinis kokybės vadybos sistemos tobulinimas; taikytinų norminių reikalavimų identifikavimas ir jų vykdymas bei sėkmingas tarptautinis bendradarbiavimas.

Lietuvos statistikos departamentui įteiktas sertifikatas patvirtina, kad jo vadybos sistema atitinka minėto standarto nuostatas, plėtojant, rengiant ir skleidžiant statistinę informaciją pagal tarptautinius ir nacionalinius reikalavimus. Tuo pačiu metu jis įrodo, kad įdiegta kokybės vadybos sistema sukuria tinkamas sąlygas nuolat gerinti vartotojams teikiamų paslaugų kokybę, tenkinti ne tik šiandieninius vartotojų poreikius, bet ir orientuotis į jų būsimus lūkesčius, tuo pačiu didinant veiklos procesų efektyvumą ir valdant rizikas juose.

(Daugiau informacijos apie Lietuvos statistikos departamento veiklos kokybės vadybą galima rasti skyriuje Veiklos sritys –> Kokybės vadyba).

Dėmesio centre – kainos

euro

„Įvedant eurą kainos pakils 9 kartus iš eilės…“, „Įvedus eurą neturėsime, ką valgyti…“, „Verslininkai neabejotinai piktnaudžiaus ir apgaudinės konvertuodami kainas…“

Tokių ir panašių nuogąstavimų ar mitų gausu viešoje erdvėje. Vienas geresnių būdų patikrinti tokių pasakymų pagrįstumą, yra sisteminga ir nuosekli kainų kitimo stebėsena. Skaityti toliau

Europos statistikos gidas

statistics explainEuropos statsitikos tarnyba Eurostat 2009 metais paleido labai patogią priemonę – “Statistics Explained“. Šioje internetinėje statistikos enciklopedijoje paprastai ir suprantamai aiškinama apie statistinius rodiklius, kaip jie skaičiuojami, kokius rodiklius galima rasti. “Statistics Explained“ sudaryta vartotojams jau gerai žinomos pagal atviros enciklopedijos “Wikipedia“ struktūrą ir principą. Tai lyg Europos statistikos gidas, padedantis lengviau susigaudyti informacijos gausybėje. Skaityti toliau

Georeferenciniai sprendimai Lietuvos statistikoje

DSCN1520Viena iš Oficialiosios statistikos portalo naujovių – integracija su geografinėmis informacinėmis sistemomis (GIS). GIS technologijos leidžia pasirinktus statistinius duomenis atvaizduoti žemėlapiuose. Apie šią naujovę kalbamės su Lietuvos statistikos departamento Statistinės informacijos platinimo skyriaus vyriausiąja specialiste Jana Vanage. Skaityti toliau